تاریخچه

مرکز فرهنگی و آموزشی ایران یک سازمان غیرانتفایی و بر خوردار از بخشودگی مالیاتی است که با همکاری گروهی از ایرانیان فرهنگ دوست ابتدا در سال ١٣٦٧خورشیدی برابر با ١٩٨٨ میلادی در ایالت مریلند آمریکا تشکیل گردید و سپس در سال ١٩٩١ میلادی بشکل غیرانتفایی کنونی به ثبت رسید. مرکز فرهنگی و آموزشی ایران به هیچ گروه سیاسی و مذهبی وابسته نیست و کلاس های آن پذیرای همه ی دانش آموزان علاقمند به یاد گیری زبان فارسی وآشنایی با فرهنگ ایران است. هدف مرکز فرهنگی و آموزشی ایران ایجاد فضایی است که در آن کودکان و نوجوانان به ارزش تفاوت های فرهنگی پی ببرند و این آگاهی به آن ها کمک کند تا خود در جهت نشر آگاهی فرهنگی بکوشند